Z przyjemnością ogłaszamy organizację Konferencji Podsumowującej Projekt WOT. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu, w szczególności mentorów i trenerów defaworyzowanych grup społecznych, w tym kobiety, przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz osoby niepełnosprawne, ale również instytucje wspierające wymienione grupy. Konferencja odbędzie się 10 maja 2019r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zostanie podzielona na kilka części:

– Prezentacja celów i głównych założeń projektu „WOT”.

– Prezentacja wyników badań i pierwszego rezultatu projektu.

– Wystąpienia dwóch uczestników projektu.

– Wystąpienie przedstawiciela władz lokalnych na temat wspierania integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

– Prezentacja wyników badań i trzeciego rezultatu projektu.

– Wystąpienie przedstawiciela władz regionalnych na temat sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:30 (rejestracja), a zakończenie planowane jest na godzinę 16:00 (mowa końcowa). Przewidziane są również przerwa kawowa i obiadowa.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Jesteś zainteresowany?

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z partnerami projektu z Polski.