Jesteśmy społeczeństwem przedsiębiorczych kobiet – oto wnioski raportu PKPP Lewiatan. Chociaż liczba firm zarządzanych przez kobiety w Polsce jest nadal mniejsza niż liczba firm „męskich”, przedsiębiorczość wśród kobiet pozostaje dominująca w naszym kraju na skalę europejską. 35% kobiet polskich przedsiębiorców prowadzi działalność na własny rachunek. Nie ma rozróżnienia w podejściu do prowadzenia interesów wśród mężczyzn i kobiet. Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet najczęstszymi barierami w rozwoju firmy były: zbyt wysokie koszty pracy pozapłacowej, trudności z pozyskaniem nowych klientów, skomplikowane formalności finansowe, zbyt skomplikowane procedury, czasochłonne formalności związane z wydawaniem zezwoleń lub licencji i zmienność w prawie pracy. W przypadku utrudnionego dostępu do kapitału (według 12% zarówno kobiet, jak i mężczyzn) często wskazywano na stan wysokich zabezpieczeń wymaganych przez banki, co jest trudne do spełnienia – zwłaszcza dla małej firmy. Zauważalna różnica barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, wskazana przez mężczyzn i kobiety, dotyczy warunkowania życia rodzinnego i obowiązków opiekuńczych dla małych dzieci. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na ograniczony dostęp do opieki instytucjonalnej nad dziećmi.