WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość inkluzywna jest przeciwieństwem wyłączenia społecznego, stąd ogromne znaczenie mają projekty wspierające rozwój tej koncepcji.

Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do stania się przedsiębiorcami lub wykonywania wolnego zawodu, a także do osób pełnosprawnych, prowadzących własną działalność lub wykonujących wolny zawód będących, które mogłyby się zaangażować jako mentorzy osób z niepełnosprawnością.

  1. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną,
  2. Przygotować kurs e-learningowy dla mentorów w tym zakresie,
  3. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju własnej przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
  4. Przygotować kurs e-learningowy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w tym zakresie.

 

To keep up to date with all of the WOT Projects’ News, Progress and Activities subscribe to our Newsletter