Konferencja Podsumowująca Projekt WOT została zorganizowana w Rzeszowie 10 maja 2019r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników o 9:30, z mową końcową zaplanowaną na godzinę 16:00.

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele grupy docelowej projektu, w tym pracownicy instytucji, mentorzy, trenerzy oraz władze lokalne, którzy pracują z defaworyzowanymi grupami społecznymi (kobietami, mniejszościami etnicznymi, czy osobami niepełnosprawnymi).

Agenda została przygotowana w taki sposób, aby zainteresować, a także sprowokować do refleksji. Konferencja została podzielona na kilka części, z uwzględnieniem wystąpień zaproszonych prelegentów.

Główne punkty agendy:

– Prezentacja celów i głównych założeń projektu „WOT”.

– Prezentacja wyników badań i pierwszego rezultatu projektu.

– Wystąpienia dwóch uczestników projektu.

– Wystąpienie przedstawiciela władz lokalnych na temat wspierania integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

– Prezentacja wyników badań i trzeciego rezultatu projektu.

– Wystąpienie przedstawiciela władz regionalnych na temat sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Konferencja została oceniona pozytywnie przez jej uczestników.