Partnerzy projektu WOT po raz ostatni spotkają się w Paryżu, aby podsumować pracę wykonaną na rzecz projektu. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2019r. Gospodarzem będzie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pedagogiki Indywidualizacji (Association for the Development of the Pedagogy of Individualization).

Ostatnie spotkanie będzie również okazją do wymiany opinii i przemyśleń dotyczących ostatecznego kształtu opracowanych rezultatów przed ich ostatecznym wydaniem.

Po zakończeniu spotkania partnerzy będą mieli wspólną wizję planu wykorzystania rezultatów projektu po jego zakończeniu, co pomoże w zwiększeniu skuteczności dotarcia do szerokiego grona odbiorców, którzy będą mogli skorzystać z rezultatów projektu.