W Pizie (Włochy) w dniach 20-24 listopada 2017 r. w ramach projektu odbył się wyjazd szkoleniowy. Gospodarzem szkolenia była Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA., która przez tydzień gościła osoby niepełnosprawne (jedna z grup docelowych projektu) oraz trenerów z Polski, Hiszpanii oraz Francji. Warsztaty odbywały się w sali biblioteki konwentu oo. Kapucynów wśród zabytkowych woluminów. Tematyka szkolenia była związana z elementem testowania pilotażowego obejmującego ocenę czterech wstępnych wersji każdego z rezultatów projektu, tj. dwom przewodnikom oraz towarzyszącym im kursom e-learningowym. Ocenie uczestników poddane zostały: „Przewodnik dedykowany mentorom i coachom osób niepełnosprawnych celem rozwijania przedsiębiorczości inkluzyjnej” (Guide how to mentor not able bodied persons for developing inclusive entrepreneurship) i „Przewodnik dedykowany osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć własną działalność gospodarczą” (Guide for not able bodied persons on developing their own business or consultancy) oraz e-kursy o tej samej tematyce. Poszczególne sesje treningowe umożliwiły wymianę opinii między uczestnikami z różnych krajów i dyskusję na tematy związane z rozwojem przedsiębiorczości inkluzyjnej, przedsiębiorczością osób niepełnosprawnych oraz propozycji rozwiązywania konkretnych życiowych problemów, jakie muszą pokonywać osoby nie będące w pełni sprawne fizycznie chcąc założyć własną działalność gospodarczą. Dzięki pracy w grupach udało się przygotować wiele ciekawych propozycji dotyczących udoskonalenia rezultatów projektu. Oprócz efektywnej pracy szkoleniowej, uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania miasta i najbliższych okolic, czemu sprzyjała również piękna, słoneczna pogoda.