Zgodnie z definicją prezentowaną przez Europejską Unię Zatrudnienia Wspomaganego – zatrudnienie wspomagane to „wsparcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy”. Światowe Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego – World Association of Supported Employment (WASE) definiuje zatrudnienie wspomagane, jako „płatną pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę, jaką wykonują osoby sprawne”.

Wypracowany model zatrudniania wspomaganego w oparciu o europejskie standardy, uwzględniający powyższe wartości i zasady zakłada pięcioetapowy proces wsparcia:

  1. Zaangażowanie klienta − u jego podstaw leżą kluczowe wartości dostępności i wyboru w oparciu o wiedzę.
  2. Tworzenie profilu zawodowego − zapewnienie upodmiotowienia osobie w trakcie całego procesu.
  3. Poszukiwanie pracy.
  4. Zaangażowanie pracodawcy.
  5. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim.