Partnerzy omówią:

  • wszelkie napotkane do tej pory trudności w zarządzaniu lub waloryzacji oraz sposoby ich rozwiązywania;
  • rozpowszechnianie rezultatów i działań projektu;
  • pierwszą wersję rezultatów intelektualnych;
  • organizację pilotażu: rekrutację przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych, szkolenia przedsiębiorców, szkolenia osób niepełnosprawnych, mobilność osób niepełnosprawnych w Pizie we Włoszech w listopadzie tego roku.