2016-1-PL01-KA202-026055
Zmienia życie. Otwiera umysły.
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.