Jako osoba niepełnosprawna lubię pomagać innym niepełnosprawnym i dlatego od 1998 roku pracuję w POPON, organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych. Organizuję szkolenia dla pracodawców i zakładów pracy chronionej na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowania dla pracodawców, prawa pracy, itp. Jednocześnie osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do nas po wszelkiego rodzaju informacje i porady odnośnie zatrudniania i zakładania własnej działalności.

Jednak moją największą motywacją w mojej pracy jest kontakt z ludźmi, pomoc osobom niepełnosprawnym, a także przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów w życiu społecznym i zawodowym. POPON organizuje konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Statuetka przyznawana jest, co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.