Piąte i ostatnie spotkanie partnerów w projekcie WOT odbyło się w Paryżu i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pedagogiki Indywidualizacji (Association for the Development of the Pedagogy of Individualization).

Dwudniowe spotkanie w dniach 16-17 stycznia zostało podzielone na kilka części. Podczas pierwszej z nich uczestnicy spotkania omówili realizację projektu, w tym postępy w realizacji zadań każdego z partnerów. Następnie podsumowano oraz uzgodniono ostateczny kształt dla pierwszego i drugiego rezultatu projektu. Kolejna część została poświęcona podsumowaniu trzeciego i czwartego rezultatu projektu. Po przerwie przyszedł czas na omówienie zakończonych oraz planowanych działań upowszechniających i przyszłego wykorzystania rezultatów projektu. Poświęcono również czas na zaplanowanie wydarzeń upowszechniających i podzielenia się wskazówkami dotyczących ich organizacji i dokumentowania. Ostatnia część pierwszego dnia dotyczyła wskaźników monitorowania i ewaluacji projektu.

Dzień drugi rozpoczął się od tematów związanych z zarządzaniem projektami, w tym kwestiami administracyjnymi i finansowymi. Następnie koordynator projektu, CWEP, przedstawił wymagania i podział pracy w odniesieniu do raportu końcowego. Kolejno omówiono i zaplanowano pozostałe działania projektowe. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi.