Biuletyn nr 6

Prezentujemy szósty i już ostatni numer biuletynu wydanego w ramach projektu.

Read More

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT została zorganizowana w Rzeszowie 10 maja 2019r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników o 9:30, z mową końcową zaplanowaną na godzinę 16:00.

Read More

Konferencja WOT pod patronatem medialnym

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT została objęta patronatem medialnym przez Radio Via oraz GLUSI.TV (Telewizja dla Głuchych), których przedstawiciele również uczestniczyli w Konferencji.

Read More

Rezultaty projektu WOT czekają na Ciebie!

Dotarliśmy na metę z rezultatami projektu WOT. Co o nich wiesz?

Read More

Konferencja WOT – Zaproszenie

Z przyjemnością ogłaszamy organizację Konferencji Podsumowującej Projekt WOT. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu, w szczególności mentorów i trenerów defaworyzowanych grup społecznych, w tym kobiety, przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz osoby niepełnosprawne, ale również instytucje wspierające wymienione grupy.

Read More

Ostatnie spotkanie partnerów w projekcie WOT

Piąte i ostatnie spotkanie partnerów w projekcie WOT odbyło się w Paryżu i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pedagogiki Indywidualizacji (Association for the Development of the Pedagogy of Individualization).

Read More

Zapowiedź ostatniego spotkania WOT

Partnerzy projektu WOT po raz ostatni spotkają się w Paryżu, aby podsumować pracę wykonaną na rzecz projektu. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2019r. Gospodarzem będzie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pedagogiki Indywidualizacji (Association for the Development of the Pedagogy of Individualization).

Read More

KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

KOSZTY: Niepewność prawa; Obawy i stereotypy; Dodatkowe koszty.

KORZYŚCI: Zmieniający się rynek pracy-brak pracowników; Zasada CSR – pozytywne postrzeganie pracodawcy; Dobrzy i zaangażowani pracownicy; Wsparcie finansowe z PFRON.

Read More

Biuletyn nr 5

Prezentujemy piąty numer biuletynu wydanego w ramach projektu.

Read More

Czwarte spotkanie w ramach projektu WOT

W dniach 26 i 27 września br. w Rzeszowie odbyło się kolejne, przedostatnie już spotkanie partnerskie w ramach projektu WOT.

Read More

Page 1 of 3

2016-1-PL01-KA202-026055
Zmienia życie. Otwiera umysły.
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.