Biuletyn nr 3

Prezentujemy trzeci numer biuletynu wydanego w ramach projektu.

Read More

Tygodniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu WOT

W Pizie (Włochy) w dniach 20-24 listopada 2017 r. w ramach projektu odbył się wyjazd szkoleniowy. Gospodarzem szkolenia była Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA., która przez tydzień gościła osoby niepełnosprawne (jedna z grup docelowych projektu) oraz trenerów z Polski, Hiszpanii oraz Francji.

Read More

Trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu WOT

W Pizie (Włochy) w dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu. Gospodarzem spotkania była Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA.

Read More

Biuletyn nr 2

Prezentujemy drugi numer biuletynu wydanego w ramach projektu.

Read More

Drugie spotkanie partnerów projektu WOT – Paryż

W stolicy Francji w dniach 26-27 czerwca 2017 r. miało miejsce drugie spotkanie partnerów projektu „WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities”.

Read More

Obecnie partnerzy projektu pracują nad przewodnikami z zakresu przedsiębiorczości inkluzywnej

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Read More

Biuletyn nr 1

Prezentujemy pierwszy numer biuletynu wydanego w ramach projektu.

Read More

Drugie spotkanie partnerów odbędzie się w Paryżu 26-27 czerwca 2017 r.

Partnerzy omówią:

Read More

Pierwsze spotkanie w Polsce

W dniach 17 i 18 stycznia br. w siedzibie Stowarzyszenia w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie, rozpoczynające realizację projektu WOT (Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities).

Read More