KOSZTY: Niepewność prawa; Obawy i stereotypy; Dodatkowe koszty.

KORZYŚCI: Zmieniający się rynek pracy-brak pracowników; Zasada CSR – pozytywne postrzeganie pracodawcy; Dobrzy i zaangażowani pracownicy; Wsparcie finansowe z PFRON.

W jakim kierunku powinny pójść zmiany w polityce społecznej w opinii pracodawców (uwzględniając zmiany na rynku pracy):

  • Uproszczenie przepisów w zakresie udzielania wsparcia na zatrudnianie;
  • Zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności;
  • Stabilizacja i pewność prawa;
  • Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy;
  • Zmiany technologiczne, zwiększenie dostępności.