Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej dla osób niepełnosprawnych fizycznie poprzez opracowanie metodologicznego podejścia opartego na mentoringu i coachingu. Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne fizycznie pragnące zostać przedsiębiorcami lub pracownikami, a także osoby zdolne do pracy, prowadzące własną działalność gospodarczą lub zawód, które mogą angażować się jako mentorzy osób niepełnosprawnych.