Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości– koordynator

Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Web: cwep.eu


Association for the Development of the Pedagogy of Individualization

Utworzona w 1995 r. ADPI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pedagogiki Indywidualizacji) jest organizacją typu non-profit, która oferuje szkolenia językowe, ponowne mobilizowanie umiejętności do uczenia się, nawiązywania kontaktów i planowania swojego rozwoju. Działania oparte są na dwóch osiach – językoznawstwie i zawodowym – które łączą się poprzez tę samą autonomię uprzywilejowania procesu. ADPI wdraża także innowacyjną pedagogię: pedagogię Gattegno („Słowa w kolorze” i „Silent Way”). Obszarami interwencji ADPI są: szkolenia  z wiedzy podstawowej, wspieranie zatrudnienia, przygotowanie do egzaminu, koordynacja i animacja sieci platform językowych, produkcja narzędzi multimedialnych, publikacje, FOAD (Moduły szkolenia online).
ADPI od ponad piętnastu lat angażuje się w rozwój europejskich projektów pomagających wymieniać dobre praktyki między trenerami europejskimi i opracowywaniem innowacyjnych narzędzi w dziedzinie szkoleń w celu promowania profesjonalnej integracji grup wykluczonych (imigrantów, osób niepełnosprawnych, młodzieży bez kwalifikacji …).

Web: adpiformation.fr


Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o.

Centrum BD jest polską instytucją szkoleniową o szerokim doświadczeniu w realizacji projektów UE związanych z integracją osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i rynku pracy. Nasze obecne programy przynoszą korzyści osobom niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia, szkolenia i integracji społecznej. Prowadzimy badania nad skutecznymi praktykami zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ściśle współpracujemy z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych, fundacjami, pracodawcami i decydentami. Prowadziliśmy również szkolenia i projekty UE dotyczące umiejętności przedsiębiorczości w grupach niekorzystnych, opracowaliśmy przewodnik, jak zostać przedsiębiorcą, zorganizować krajowe i międzynarodowe konferencje w tej dziedzinie.

Web: bdcenter.eu


Fundacion Docete Omnes

Fundacja Docete Omnes jest organizacją pozarządową i organizacji non-profit, założona w 1968 r. Jest instytucją edukacyjną i instytucją publiczną na mocy rozporządzenia ministerialnego. Fundacja jest zespołem społecznym działającym w różnych branżach. Jako centrum edukacyjne i społeczne świadczymy usługi i szkolenia zawodowe dla studentów, osób niepełnosprawnych, pracowników, osób bezrobotnych oraz dla migrantów.
Uważamy się za aktywne centrum w opracowywaniu innowacyjnych polityk, kształcenia nauczycieli, opracowywania projektów badawczych itp. W ponad czterdziestoletnim doświadczeniu nauczyliśmy się uczyć i kształtować nauczycieli wszystkich poziomów w klasach.
Obecnie Fundacja jest dużą organizacją zatrudniającą ponad 160 pracowników, wśród których są nauczyciele i eksperci z wysokim poziomem doświadczenia.

Web: doceteomnes.com


Societa’ Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management

Aforisma jest stowarzyszeniem specjalizującym się w kształceniu przez całe życie, częścią sieci ACLI (Italian Workers 'Christian Association), która jest jednym z najważniejszych we Włoszech w zakresie kształcenia zawodowego. Aforisma jest akredytowana przez rząd regionalny w Toskanii jako instytucja szkoleniowa, a także z włoskim Ministerstwem Pracy jako agencją pracy. Co roku około 550 osób angażuje się w ponad 30 szkoleń i poradach zawodowych. Wiele działań Aforisma skierowane jest do osób z upośledzeniami umysłowymi i fizycznymi i prowadzone są w ramach usług publicznych. Obecnie Aforisma obsługuje 100 młodych ludzi w wieku od 16 do 29 lat ze średnio słabym upośledzeniem funkcji poznawczych. Inne kursy są organizowane dla stażystów, osób z sektora sanitarnego, w przemyśle stoczniowym, pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie jakości i bezpieczeństwa.

Web: aforismatoscana.net